हाम्रो बारेमा


हाम्रो बारेमा


तपाईहरुको माया र रोजाई को कारणले आज हाम्रो होटेल तपाई हरुको सेवामा तत्पर छ हामीहरुले आस्पताल आउने बिरामी कुरुवाहरु लाई मध्य नजर गरेर सस्तोमा खानाको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छौ र गरिनै रहने छौ यदि तपाईहरु पनि आस्पतालमा आएर खाना कता खाने भनेर सोचिरहनु भाको छ भने तुरुन्त प्रेम खाना भण्डारलाई सम्झिनु होला तपाईलाई खानाहरुको मुल्य थाहा पाउन मन लागेको छ भने मेनुमा च्लिच्क गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ

तपाईहरुको माया र रोजाई को कारणले आज हाम्रो होटेल तपाई हरुको सेवामा तत्पर छ हामीहरुले आस्पताल आउने बिरामी कुरुवाहरु लाई मध्य नजर गरेर सस्तोमा खानाको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छौ र गरिनै रहने छौ यदि तपाईहरु पनि आस्पतालमा आएर खाना कता खाने भनेर सोचिरहनु भाको छ भने तुरुन्त प्रेम खाना भण्डारलाई सम्झिनु होला तपाईलाई खानाहरुको मुल्य थाहा पाउन मन लागेको छ भने मेनुमा च्लिच्क गरेर हेर्न सक्नु हुनेछ

सफलता पाउन मेहनतको जरूरी छ

टिम


कस्टुमर फिटब्याक